Mese Óvoda Német Nemzetiségi Nevelési Egységének hírei


Márton napi felvonulásra indult a Napsugár Óvoda


Lámpás felvonulás 2016

Több száz kézzel készült lámpás fénye világította meg november 11-én, 17 órakor a Baktay Ervin teret. A jó cselekedetet szimbolizáló fényt még az időnként felerősödő esőcseppek sem tudták elmosni.

A német nyelvterületről eredő szokást városunk örömmel tette magáévá 12 évvel ezelőtt. Meghonosodása a Mese Óvoda két lelkes óvónőjének köszönhető. 1992-ben Komáromi Katalin és Kettererné Bauer Mónika szervezte az első Márton-napi felvonulást, ám ez akkor még a Mese Óvoda két csoportjának bevonásával zajlott. Városi rendezvénnyé emelését a Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti (NIHD) lelkes szervezőinek köszönhetjük.

Sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy minden évvel egyre nagyobb számban csatlakoznak új tagok a különleges hangulatú koraesti programhoz. A november 11-i menetet a legtöbb óvodai csoportban a kisgyermekek izgalmát fokozó lámpás-készítés előzi meg. Nem volt ez másképpen a Napsugár Óvodában sem, ahol stílszerűen napocska formájú lámpásokkal készült a két német nemzetiségi csoport: a Kisvakond és a Szivárvány apraja-nagyja az eseményre.

Az óvodában már a felvonulás hete is a Szent-Márton legenda és az ehhez kötődő szokások megismerésével telt, délutánonként az öltözőkben egymás szavába vágva mesélték az apróságok Szent-Márton és a koldus történetét szüleiknek és izgatottan várták, mikor avathatják fel saját készítésű lámpásaikat az este sötétjében. A Kisvakond és a Szivárvány csoportban a gitárszóval kísért német dalok éneklése mellett a hagyományhoz kötődő "sütemény törés" is bearanyozta a készülődés perceit, aminek lényege, hogy a gyerekek a számukra legkedvesebb emberrel oszthatták meg süteményüket. Rengeteg szív alakú linzer darabja cserélt gazdát, s csalt mosolyt az arcocskákra.

A fénypont

Hűen városunk hagyományaihoz, november 11-én, 17 órakor indult meg a Baktay Ervin térről a gyereksereg a gyertyafénytől ragyogó lámpásaikkal. Szüleikkel, óvónénijeikkel, tanáraikkal együtt vágtak neki a Klapka György utcának, amelynek végén már masszává olvadva vonultak le a Kinizsi Pál utcán, hogy a Piac téren lobogó tűz mellett, az első sorból csodálhassák meg, miként ég le a gallyakból felhalmozott máglya.

Idén azonban a szemerkélő esőtől átnedvesedett faágak ellenálltak a szereplésnek, s bár némi benzin által motiválhatónak tűntek, a hirtelen fel-felcsapó lángok hamar alábbhagytak. A tűzoltóautó természetesen idén is kitartóan állta a sarat és villogott, szirénázott néha a hangulat kedvéért.

Szívhez szóló jó szokás szerint a piac közepén friss, foszlós kakaós kalács és meleg tea várta a felvonulókat.

A 2016-os Szent-Márton napi lámpás felvonuláson újfent bebizonyította, hogy a jó cselekedet fénye - és a különleges hangulat motiváló ereje - a kevésbé barátságos időben is eggyé tudja olvasztani Dunaharaszti város közösségét! Ugye találkozunk jövőre is?

A Napsugár Óvoda köszönetét fejezi ki a Márton-napi programban résztvevő pedagógus kollégái áldozatos és aktív munkájáért, és szeretné megköszönni a szülők segítőkészségét is.

Szöveg: Bódiné Palyóv Edit, Flatsker Anett

Oktoberfest – Dunaharaszti 2016. október 21.


Oktoberfest 2016

Örömmel fogadtuk el a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola felkérését, hogy első alkalommal nyitótáncot mutassunk be óvodásainkkal a hosszú évek óta megrendezett Oktoberfest programjukon.

Izgatottan gondoltuk végig, milyen táncokkal, játékokkal szerezhetnénk örömet nemcsak magunknak, hanem a bennünket szemlélő közönségnek is. Gyermekeinkkel elővettük kedvenc körjátékainkat, s bár szűkös volt a felkészülési idő, mi szorgalmasan készültünk óvodánk Edelweiss tánccsoportjának tagjaival.

Elérkezett a nap és a szülők igyekeztek minél több a tánchoz kedvet érző gyermekünket eljuttatni az iskolába. Elkészültek a hajfonatok, csillapítottuk éhségünket és szomjunkat a vendéglátóinknak köszönhetően és hamarosan a táncparkettre szólítottak minket. Jó érzés volt, hogy a mosolygós apróságok bátran, vidáman megmutathatták mennyi szép német éneket, játékot tanultak már meg a Mese Óvodában! Felszabadultan, érthetően énekelték a dalokat, örömmel vállaltak a játékban szerepet, mert a lelkesítő taps és az imitt-amott meghallott: „.. de édesek!” megjegyzések buzdítóak voltak számunkra!

Köszönjük a felkérést, köszönjük a lehetőséget, s reméljük sikerül évről-évre majd visszatérnünk ezen a napon az iskolába!

Somkuti Edit
Dunaharaszti Mese Óvoda Német Nemzetiségi Nevelési Egységének német nemzetiségi óvodapedagógusa

2016.09.17. Szüreti felvonulás – Város Napok


Szüret 2016

Gyermekeinkkel nem apró feladatra vállalkoztunk, amikor elfogadtuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérését, hogy a szüreti napok alkalmából táncoljunk Edelweiß tánccsoportunkkal.

Az óvodai beszoktatás első napjaiban már próbáltunk a fellépésre, s nagyon örültünk annak, hogy néhány táncos lábú új kiscsoportosunk is jelezte részvételi szándékát ezen a szép őszi eseményen. Készültünk, táncoltunk, kiosztottuk a pörgős ruhákat, aztán nagyon izgultunk, hogy az időjárásjelentés most végre valóban tévedjen, mert a kitűzött napra csupa esőt, felhőt igértek nekünk. Sajnos igazuk lett, de sokan dacolva a kellemetlen idővel mégis eljöttek városunk gyögyörű tájházához a Zöldfa utcába, ahol a lovaskocsisok már várták az érdeklődőket. Sikerült szinte mindenkit kocsira ültetni, s ekkor nyakunkba szakadt az eső...majd elindultunk a kitűzött útvonalon. Sajnos a Mese Óvodánál tervezett táncot csak a Baktay téren mertük bemutatni, ahová énekszóval, vidáman, napsütésben érkezhettünk 3 óra után.

A színpadról zene szólt, gyermekeink pedig ezen felbátorodva önfeledt táncba és játékba kezdtek a színpad előtti szabad téren. A Haraszti Hírek szeptemberi számának címlapját is ennek az önfeledt táncos játéknak a képe díszíti. Kicsit nehezen tudták ugyan kivárni, hogy végre mi is a színpadra léphessünk és bemutassuk körjátékainkat, de az élmény mindenkiben felejthetetlen marad! Aki ott volt velünk és jól érezte magát, azt kárpótolta a kezdeti rossz időért a gyerekek büszke tánca, a rendezvényen részt vevő árusok portékája, a finom ételek, italok változatossága.

Köszönjük, hogy eljöttek, részt vettek és belekóstoltak Dunaharaszti sváb hagyományaiba, amit közös erővel életben tudunk tartani.

Somkuti Edit
A Mese Óvoda Német Nemzetiségi Nevelési Egységének óvodapedagógusa

Német nemzetiségi nevelés az óvodában: IGEN! – vagy nem


Meseovoda

Az óvodai beiratkozás közeledtével sok szülőben merül fel a kérdés, városunkban működő óvodáink melyikét, annak is nemzetiségi, avagy egy másik csoportját válasszák. Ennek eldöntése érdekében szeretnék itt néhány szempontot megosztani a kedves olvasókkal.

Az óvodáskor igen fontos korszak az ember egyéniségének kialakulásában. Ebben a korban intenzíven fejlődnek a különböző képességek, kialakulnak az alapvető erkölcsi tulajdonságok, s olyan jellemvonások alapjai rakódnak le, melyektől nagymértékben fog függeni a gyermek jövője, oktathatósága, további sikerei, a társadalomban elfoglalt helyzete, a környező emberekhez való kölcsönös viszonya.

„...a korai nyelvtanulás haszna hosszú távon nem a korán megtanult kiejtés, szavak, struktúrák számában mérhető, hanem a nyelvtanuláshoz való jó hozzáállásban, a motiváltságban, sikerorientációban, magabiztosságban, nyitottságban.” – Bauer Nándorné dr.

Észrevétlenül kovácsolnak bennünket össze közösséggé a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programok, mint a szüreti felvonulás, disznóvágás, farsang, május elseje, a Nepomuki Szent János tiszteletére szervezett gyertyaúsztatás vagy a tájház alapításának évről évre megrendezett eseményei. Nemzetiségi csoportjaink iskola előtt álló gyermekei az Edelweiß tánccsoport próbáin készülnek közösen körjátékokkal, koreográfiával a fellépési lehetőségekre, ahová a szülők is elkísérik őket. Tavaly Vecsésen is szerepeltünk egy tánctalálkozón, idén Zuglóba hívtak meg április 21-én bennünket, május 21-én pedig óvodánk lesz rendezője egy tánctalálkozónak.

Óvodás gyermekeink rendkívüli tudásszomjjal rendelkeznek, erős náluk a rácsodálkozásra való hajlam, a felfogás frissessége, s emellett nagyon fontos a halló- és artikulációs bázis rugalmassága, amelyekre a nemzetiségi és ezen belül is a nyelvi nevelés kapcsán jól lehet építeni. Az óvodában tapasztalható önkéntelen nyelvi elsajátítási készség később csökken. Nevelőmunkánk során a mindennapi szituációkhoz igazodva választjuk ki a német nyelvi anyagot, amit gyermekeink játék közben, valamint spontán, hétköznapi tevékenységek végzésekor tanulnak és gyakorolnak.

„A korai nyelvtanulás előnye az, hogy az anyanyelv sémájába lehet állítani. Az egyetlen biztos és bizonyított támpontunk az, hogy a gyermek megfelelő környezetben minden nehézség nélkül sajátítja el a második nyelvet.”( Hepwort)

„Ebben a korban a gyermekek befogadóképessége igen fejlett. Hangképző apparátusuk hajlékony, s ezért könnyen tudják utánozni az idegen nyelv hangjait, hangkapcsolatait. Helyes minta után a helyes kiejtést és a mondatok helyes intonációját hamar elsajátítják, és igen stabilan rögzítik.” – Bauer Nándorné dr.

A német nyelvet hallva és utánozva, gátlások nélkül tudják óvodásaink elsajátítani, mindenféle erőlködés nélkül, játékként megélve, örömteli tevékenység közben, legtöbbször a megértés érdekében mozgásos tevékenységgel kísérve.

Az óvodás gyermekekben még ép a nyelv naiv átvételének képessége és erős az utánzóképesség. A nyelvi nevelésben a pedagógus személyiségének sokirányú motivációs erővonala van. Maga az artikuláció, s mimika, a hanghordozás, a kedvesség, az emberi rokonszenv nagyon fontos motivációs tényező.

A német nemzetiségi nevelés kapcsán felmerül a jogos kérdés, miként teszünk jót egy idegen nyelv hangképzésével az anyanyelvi fejlesztésért. Nevelőmunkám során azt tapasztalom, hogy néhány a magyar nyelvtől eltérő hangkapcsolat eredményes ejtése sikerélményhez juttatja a gyerekeket, ráadásul észrevétlen az idegen nyelvben, ha valaki valamit rosszul ejt – és ez itt nem csak a logopédiai fejlesztésre szoruló gyerekeknél van így! Örömmel, gátlások nélkül énekelnek, verselnek németül is – és bizony ezen a nyelven senkit nem lehet kicsúfolni!

Sok verset tanulunk meg, mesét dramatizálunk, bábozunk a gyerekekkel együtt játékként, saját szórakoztatásunk céljából mindkét nyelven. Ebben nagy segítség a vegyes életkorú csoportösszetétel, mert a három-négy évig nálunk nevelkedő gyermekek előbb –utóbb megtanulják a nagyoktól a játékokat, a napirendünk következtében minden nap ismételnek bizonyos mondókákat, kifejezéseket s így nincs is igazán szükségük arra, hogy fordítsunk, magyarázzunk nekik egy játékot, vagy szituációt. Sőt, otthon is németül kívánnak jó étvágyat, német énekszóval rakják helyére a játékokat vagy mosnak fogat.

Mindenki számára adott tehát a lehetőség, hogy sváb hagyományokkal rendelkező és ezeket ápoló városunkban eldöntse, gyermeke számára melyik csoportot tartja a legmegfelelőbbnek. Döntésüket a gyermekek beiratkozásakor feltétlenül jelezniük kell. A Mese Óvodában 4 csoportban, tagóvodájában, a Napsugár Óvodában 2 csoportban van erre korlátozott számban lehetőség.

Észrevételeimet Bauer Nándorné dr. „A korai idegennyelv-oktatás didaktikai kérdései” című továbbképzési anyagának feldolgozásával fogalmaztam meg.

Tisztelettel: Somkuti Edit
Dunaharaszti Mese Óvoda Német Nemzetiségi Nevelési Egységének német nemzetiségi óvodapedagógusa